Ouderbijdrage

Wat is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een bedrag dat wij aan u als ouder vragen. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, is het essentieel om alles te kunnen bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen de activiteiten op school simpelweg niet plaatsvinden. 

De ouderbijdrage voor Montessorischool Naaldwijk bedraagt in totaal € 250,00 per kind per schooljaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Er wordt € 40,00 besteed als bijdrage aan de activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij horen schoolreis, sinterklaas, kerst- en paasfeest, carnaval; sport- en speldagen; kinderboekenweek, projecten en excursies. 
  • Er gaat € 80,00 naar de overblijfvergoeding. Hiervan bekostigen wij de professionele opvang van uw kind tijdens de pauze. Deze opvang wordt verzorgd door Kwest en activiteitenbegeleiders. 
  • € 130,00 is een vergoeding die wordt gebruikt voor extra middelen, montessorimaterialen en aanvullende opleiding van leerkrachten. Ook extra voorzieningen als Muziek, Koken, Cultuur, Kunst en Natuur en Techniek worden hieruit bekostigd. Wij zijn er van overtuigd dat deze zaken een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. 

Informatie over de betaling van de ouderbijdrage
Klik hier voor de incassobrief voor de ouderbijdrage.

Klik hier voor informatie over subsidie van de gemeente Westland en aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen.