Ouderbijdrage

Wat is de ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. De vrijwillige ouderbijdrage van onze school bedraagt in totaal € 260,00.

Wat betalen we van de ouderbijdrage?

  • Hiervan is 45 euro bestemd om extra zaken rond de feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, te kunnen betalen. Ook wordt de schoolreis van dit bedrag bekostigd. 
  • Voor het continurooster zijn de kosten 85 euro. Hiervan worden de pedagogisch medewerkers van Stichting Kwest en de vrijwilligers betaald die het buitenspelen tijdens de middagpauze begeleiden.
  • De overige 130 euro betaalt u voor het specifieke Montessorimateriaal. Van de overheid ontvangt het bestuur alleen de wettelijk voorgeschreven vergoedingen voor het geven van basisonderwijs, oftewel de basis. Deze zijn echter structureel ontoereikend voor de bekostiging van alle specifieke en dure Montessorimaterialen. We bieden immers veel extra materialen die op een reguliere school niet gebruikt worden en deze materialen geven een grote kwaliteitsimpuls aan onze school.

Alle bovengenoemde bedragen zijn op vrijwillige basis. Uw kind wordt niet uitgesloten van deelname aan de activiteiten indien u de ouderbijdrage niet voldoet.

Informatie over de betaling van de ouderbijdrage
Klik hier voor de incassobrief voor de ouderbijdrage.
Klik hier voor informatie over subsidie van de gemeente Westland en aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen.