Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school?
Dan heten wij u en uw kind van harte welkom en vindt u hieronder wat handige informatie.

Oudervragenlijst
Zodra onze school het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u een bevestigingsmail toegestuurd. In overleg met de directie en leerkrachten worden de aangemelde leerlingen in de groepen geplaatst. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u via de mail een oudervragenlijst toegestuurd. 

Kennismakingsgesprek
Als de ingevulde oudervragenlijst terug is ontvangen, neemt de leerkracht van de groep waarin uw kind is geplaatst contact met u op. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek op school. Samen met uw kind wordt er even kennis gemaakt met de leerkracht(en), wordt er een kijkje in de klas genomen en worden de belangrijkste dingen besproken.

Drie wendata (dagdelen)
Tijdens het kennismakingsgesprek worden er ook afspraken gemaakt voor een drietal wenmomenten. In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag mag uw kind 3 dagdelen op school komen wennen. De eerste echte schooldag is de dag na de vierde verjaardag van uw kind.

Binnenkomst 
‘s Morgens om 8:20 uur gaan de deuren open en om 8:30 uur worden alle kinderen binnen verwacht, zodat de lessen kunnen starten. In principe komen de kinderen alleen naar binnen, maar in de beginperiode mag er eventueel ‘s morgens een ouder mee naar binnen. Is er iets dat de leerkracht moet weten, dan is het handig om de boodschap op een briefje mee te geven aan het kind of een berichtje via de Parro-app te sturen. Na schooltijd kan er altijd persoonlijk contact gezocht worden met de groepsleerkracht. 

Schooltijden
Maandag 8:30 uur - 14:45 uur
Dinsdag 8:30 uur - 14:45 uur
Woensdag 8:30 uur - 12:15 uur
Donderdag 8:30 uur - 14:45 uur
Vrijdag 8:30 uur - 12:15 uur (onderbouw) of 8:30 uur - 14:45 uur (middenbouw en bovenbouw)

Schoolkalender + vakantierooster 2020-2021
Via de website van onze school kunt u de digitale agenda vinden. Deze kan toegevoegd worden aan uw eigen agenda op uw telefoon. Wilt u hulp met koppelen van deze agenda aan uw mobiel? Stuur dan een mail naar: montessori.ict@wsko.eu. Wilt u hem liever uitprinten? Download dan de papieren versie via de website.

Parro-app
Op het moment dat uw kind 4 jaar is, krijgt u een uitnodiging voor de Parro-app. Na het downloaden van de app (op uw telefoon of een ander device) kunt u zich dan aanmelden. Via deze Parro-app houden we u op de hoogte van activiteiten binnen de groep. De groepsleerkracht plaatst foto’s en berichtjes die u via uw mobiel, tablet of computer kunt bekijken en/of lezen. Ook kunt u via deze app communiceren met de groepsleerkracht(en).

Afwezigheid melden 
Wanneer uw kind ziek is of door een andere reden afwezig is, kunt u dit vóór 8.20 uur via de Parro-app of telefonisch aan ons doorgeven. Bij geen gehoor, kunt u de voicemail inspreken. Elke dag wordt er bijgehouden of alle kinderen aanwezig zijn op school. Is uw kind afwezig en hebben we daar geen melding over ontvangen, dan nemen we contact met u op. 

Zelfstandigheid
Vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori hanteren wij op school de bekende uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’. Het is fijn als ouders thuis alvast oefenen met het zelf aan- en uittrekken van jas en schoenen, netjes eten, zelf aan- en uitkleden (voor de gymles), zelf naar het toilet gaan en alles wat daarbij hoort. Mocht uw kind af en toe nog een ongelukje hebben, geef dan een verschoning mee.

Eten en drinken
Als pauzehapje raden wij aan om uw kind wat fruit en drinken mee te geven. Graag de naam van uw kind op de bekers, bakjes en op de (rug)tas. Dinsdag en donderdag zijn fruitdagen, dan is alleen fruit en/of groente toegestaan als tussendoortje. Op de andere dagen mag er eventueel iets anders worden meegegeven. Voor de lunch kunt u meegeven wat uw kind gewend is om te eten tussen de middag. Bijvoorbeeld brood en drinken (melk, sap, water) en eventueel fruit. (geen snoep of chocola)

Voor- en naschoolse opvang op onze school 
Het is belangrijk om goed na te denken over de opvang van uw kind na schooltijd. Ook tijdens de studiedagen van de leerkrachten en in de schoolvakanties biedt Stichting Kwest opvang. Via deze link kunt u in contact komen met Stichting Kwest.

BSO Montessori
Adres Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
Telefoon: 06 100 217 80

Verkeersveiligheid 
Parkeren bij school is alleen toegestaan in de parkeervakken. Er is voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein bij sporthal De Pijl en in de nabijgelegen straten. Dit is maar een klein stukje lopen. Wij maken u erop attent dat aan het begin van de Schubertstraat een parkeerverbod geldt.

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe bij ons op school en natuurlijk kunt u voor verdere vragen altijd terecht bij de groepsleerkracht of de directie.