ICT op Montessorischool Naaldwijk

Op Montessorischool Naaldwijk staan we voor modern onderwijs. ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, het is er onderdeel van. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk om onze leerlingen hierin een goede basis mee te geven. Dat doen wij op verschillende manieren.

We gebruiken digitale middelen om ons onderwijs te verrijken en ondersteunen. We gebruiken ICT als middel, als ondersteuning voor het leren. Hierbij kunt u denken aan onze digiborden, chromebooks, software, tablets en VR. Daarnaast zetten we ook in op ICT als vaardigheid, zoals leren programmeren en online werken.  

We werken in alle groepen met Chromebooks en een digitale omgeving. In deze omgeving hebben de leerlingen toegang tot programma's en software die bij hun leeftijd en ontwikkeling past. In alle groepen hebben we een digibord waarmee we instructies en lessen interactief kunnen maken. Daarnaast beschikken we over iPads en werkt de bovenbouw met Snappet. Op deze tablets werken de kinderen met Snappet, een adaptief systeem dat zich aanpast aan het niveau van het kind.

Digitale vaardigheden
Om alle leerlingen digitaal vaarig te maken werken we in de midden-en bovenbouw met het programma Digital Skils for Kids. Ze leren daardoor werken met een eigen (Google)-account, werken in een cloudomgeving, digitaal delen, tekstverwerken, presentaties maken en informatie zoeken op internet. Op deze manier leren ze o.a. hoe ze een werkstuk en een spreekbeurt in elkaar kunnen zetten.
Ook de kinderen in de onderbouw leren omgaan met de Chromebooks en tablets. Kinderen uit de bovenbouw leren hen dit aan. 

Mediawijsheid
We besteden in alle groepen aandacht aan online media en online gedrag. We bespreken onderwerpen als gamen, whatsapp en fakenews. We bieden dit aan door verschillende werkvormen waardoor leelringen gaan nadenken over hun eigen rol op internet en hoe we in een online wereld goed met elkaar kunnen communiceren. De kracht hiervan ligt in het gesprek met elkaar, we denken er samen over na en maken er afspraken over. Jaarlijks neemt de bovenbouw deel aan het prgramma MediaMasters en zij kijken ook het Jeugdjournaal waar veel van deze onderwerpen aan bod komen.

Computational Thinking (o.a. programmeren/coderen)
Programmeren wordt in elke bouw aangeboden. We hebben een doorgaande lijn door de school waarop de kinderen spelenderwijs kennismaken met programmeren. Zij krijgen een basisaanbod aangeboden, zodat elk kind er bekend mee wordt en kan ontdekken of het iets is dat bij hem past. Daarnaast koppelen we programmeren waar het kan ook aan ons lesaanbod. 
We werken met de Beebot, Bluebot, Ozobot, Micro:bit en de programmeertaal Scratch. 

Digital Leaders
Digital Leaders zijn leerlingen, met veel kennis en interesse in ICT, die anderen leren hoe onze middelen te gebruiken en helpen bij problemen. Zij proberen apps, games en robots uit om te testen wat de mogelijkheden zijn voor onze school. Zij ondersteunen bij programmeerlessen en we vergaderen over ICT-zaken. Daarnaast ondersteunen zij de onderbouwleerkrachten door de kinderen in de onderbouw te leren omgaan met Chromebooks en het begin van programmeren aan te leren met bijvoorbeeld De Beebot. Binnen deze groep kunnen zij hun eigen talent doorontwikkelen en een actieve bijdrage leveren aan het leren van anderen. Taken van de digital leaders zijn bijvoorbeeld; kleine technische zaken oplossen, assisteren bij programmeerlessen in alle bouwen, onderbouwleerlingen digitaal vaardig maken met chromebooks en leren programmeren, vergaderen, sites/apps/robots testen, meedenken over ict inzet op school dmv de vergaderingen.

Google Reference School
Vanuit Google for Education hebben het het label Google Reference School ontvangen met heel WSKO in 2018. We hebben aangetoond dat we ICT en de apps van Google een gedegen plek hebben gegeven in ons onderwijs en op een innovatieve manier inzetten in onze lessen. Iets op trots op te zijn!
We werken met het platform Google Workspace for Education. Dit is een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld platform waarbinnen kinderen op een veilige manier kunnen leren werken in een online omgeving.