Over ons

Aangenaam, wij zijn Montessorischool Naaldwijk. Een kleine, sfeervolle basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, werkend vanuit de opvattingen over opvoeding en onderwijs van Maria Montessori. Wij zijn een school waar kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Wat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, is de rust die in onze school heerst. Deze rust komt voort uit ons pedagogisch klimaat, waar wij erg trots op zijn. Er zijn duidelijke afspraken en verwachtingen, waardoor kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ook voelen kinderen zich gezien en gehoord, door de ruimte die er is voor persoonlijke gesprekken.

Hart, hoofd en handen

Bij ons op school leren kinderen met hart, hoofd en handen. Kinderen leren zichzelf kennen en hun eigen weg vinden (hart), ze leren om kennis en vaardigheden op te doen, samen te werken, oplossingsgericht en creatief te denken en initiatief te nemen (hoofd) en ze leren te ontdekken, te ontwerpen en te creëren (handen). Wij werken dus niet alleen aan de ontwikkeling van taal, rekenen en spelling, maar ook aan de brede ontwikkeling, waarin kinderen hun eigen talenten kunnen ontplooien. Hier bieden wij ruimte voor in het onderwijs op het gebied van cultuur, ICT, wereldoriëntatie (kosmisch onderwijs) en wetenschap & techniek. 

Vertrouwen, lef, eigenheid en eenheid

WSKO Montessorischool Naaldwijk ziet elk kind als geheel, als een eigenstandig persoon: vrij en zelfstandig, met een eigen leven, met familie/vrienden/vriendinnen, vreugde en verdriet en met unieke talenten. Ieder kind is in onze ogen gelijkwaardig en van onschatbare waarde. Alles wat wij doen, kunnen we verantwoorden vanuit onze visie, gebaseerd op vertrouwen, lef, eigenheid en eenheid. Wij leren het kind vertrouwen te krijgen in wat het kan, weet en doet. We leren het kind lef te tonen en initiatief te nemen. Fouten maken is nodig om te leren. We bieden keuze van leren aan: ieder kind leert het beste op zijn eigen manier. Hiervoor is het nodig dat het kind zichzelf leert kennen. Ten slotte leren we kinderen dat zij deel uitmaken van een eenheid: van de groep, de school, de wereld om zich heen en ieder kind vormt zich, ten opzichte van zichzelf en de ander. We hebben aandacht voor elkaar en we zorgen voor elkaar. We hebben elkaar nodig. Ons hechte team zorgt voor een prettige sfeer in de school.

Uitgangspunten Montessori

Een uitspraak van Maria Montessori die veel terugkomt in ons onderwijs, is “Leer mij het zelf te doen”. Het doel is dat kinderen zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige personen, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen. Wij geven kinderen de vrijheid om eigen keuzes te maken in hun werk. Hierdoor ontwikkelen zij een zelfstandige en verantwoordelijke houding. Ook doet dit de motivatie die van binnenuit komt, groeien. Wij geloven dat nieuwsgierigheid en de wil om te leren in ieder kind van nature aanwezig is. Deze nieuwsgierigheid voeden wij door kinderen te leren over de wereld om hen heen.