Identiteit

Onze katholieke identiteit

We baseren ons handelen op algemeen menselijke waarden die door onze katholieke identiteit op een bepaalde manier worden geaccentueerd. Iedereen die zich kan vinden in onze waarden en overtuigingen en kernwaarden van onze school, is bij ons van harte welkom! Als school vinden we de katholieke waarden en normen: verdraagzaamheid, eerlijkheid en betrokkenheid erg belangrijk. Van alle leerlingen en ouders/verzorgers verwachten we dat ze actief meedenken in deze waarden en normen. 

Uiteraard besteden we gedurende het schooljaar aandacht aan de christelijke feestdagen. Wij hebben geregeld contact met de parochie. Naast de katholieke Bijbelverhalen worden er in de bovenbouw ook andere wereldgodsdiensten behandeld, omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen.

In groep 4 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun Eerste Heilige Communie te doen en in groep 8 het Vormsel. De kinderen worden hierbij begeleid door de ouders en parochie, waarbij de school een betrokken rol heeft.

Als we het hebben over de identiteit van Montessorischool Naaldwijk dan gaan we uit van de katholiciteit. Dit betekent dat we als WSKO-school een aantal kenmerken willen nastreven die we als stelling hebben afgesproken:

  • Vanuit openheid is onze drempel laag en willen we niemand buiten sluiten;
  • We willen zien en gezien worden. We zien de kinderen op onze school en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past;
  • Onze wortel komt voort uit de Bijbel en daardoor willen we ons laten inspireren. Wij weten met elkaar wat we van waarde vinden en willen dat doorgeven aan onze leerlingen;
  • Iedereen is uniek. Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind. Dat gaat verder dan alleen kennis overbrengen;
  • Samen zijn betekent in relatie met anderen groeien en ontwikkelen. Wij denken en handelen vanuit het collectief met oog voor het individu;
  • We geloven in het goede. Mensen zijn in wezen goed. Vanuit deze positieve houding zien we in elk kind, elke mens iets goeds;
  • Realiseren wat waar is, kiezen wat goed is en scheppen wat mooi is. We geloven dat iedereen op school ergens verantwoordelijk voor is of kan zijn;
  • Er is meer tussen hemel en aarde en daar willen we ruimte voor geven. We zijn niet bang om ruimte te geven aan stilte of om samen te vieren.