Visie

"Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf te doen en laat mij het zelf doen." - Maria Montessori

Onze visie (het waarom)
Gedurende de basisschooltijd geven wij ieder kind alle passende handvatten om op te groeien tot een zelfstandig, positief, sociaal en gemotiveerd persoon. 

Wij willen ieder kind vol vertrouwen en trots de wereld in laten stappen. Wij geloven dat nieuwsgierigheid en de wil om te leren in ieder kind van nature aanwezig is. Wij willen de mogelijkheden van elk kind ontsluiten. We geloven in de waarden en normen zoals die in onze maatschappij zijn verankerd. We gaan hierbij uit van het goede van de mens.

Onze missie (het waartoe)
Het kind ontdekt wie hij is, wat hij kan en brengt uiteindelijk zichzelf een stapje verder. Elke kleine stap is weer een volgende stap in de wereld om een gelukkig leven op te bouwen, om te leven en samen te leven.

Onze kernwaarden (het hoe)
WSKO Montessorischool Naaldwijk ziet elk kind als geheel, als een eigenstandig persoon → vrij en zelfstandig, met een eigen leven, met familie/vrienden/vriendinnen, vreugde en verdriet en met unieke talenten. Ieder kind is in onze ogen gelijkwaardig en van onschatbare waarde. Alles wat wij doen, kunnen we verantwoorden vanuit onze visie, gebaseerd op vertrouwen, lef, eigenheid en eenheid.

Vertrouwen
Wij leren het kind vertrouwen te krijgen in wat het kan, weet en doet.
Het kind neemt de regie, dus dit betekent voor ons als leerkracht vaak loslaten ipv vasthouden.
Onze school biedt een veilige omgeving voor ieder kind om zichzelf te ontwikkelen.

Lef
We leren het kind initiatief te nemen, fouten maken is nodig om te leren.
We stimuleren zelfbewustheid bij ieder kind: wat wil jij toevoegen aan de wereld om je heen, waarom wil je dat en hoe ga je dat doen?

Eigenheid   
We bieden keuze van leren aan: ieder kind leert het beste op zijn eigen manier. De leervraag van ieder afzonderlijk kind is leidend en daarop sluiten wij aan.
Ons Montessori materiaal helpt kinderen om de wereld er achter te leren kennen en ontdekken.

Eenheid
Ieder kind maakt deel uit van de groep, de school, de wereld om zich heen en vormt zich; ten opzichte van zichzelf en de ander. De ouder heeft de dragende relatie en de leerkracht de professionele relatie. Samen staan we voor de opvoedende opdracht, namelijk het kind naar de wereld keren, om te leven en samen te leven. We hebben aandacht voor elkaar en we zorgen voor elkaar. We hebben elkaar nodig. Ons hechte team zorgt voor een prettige sfeer in de school.

Onze beloften (het wat)
Wij leren onze leerlingen zelf:

Hart

 • hun stem te vinden,
 • hun weg te vinden.

Hoofd

 • kennis/kunde/vaardigheden op te doen en uit te breiden, 
 • talenten te ontplooien, 
 • samen te werken, 
 • mee te denken/beslissen/uit te voeren,
 • oplossend vermogen aan te boren, oplossingsgericht denken, 
 • creativiteit te ontplooien,
 • initiatief te nemen.

Handen

 • te kiezen,
 • te leren,
 • te ontdekken, 
 • te ontwerpen, 
 • te creëren.