Montessori VO

Montessori voor mavo, havo en vwo - ISW Sweelincklaan

Vanaf schooljaar 2020/2021 kun je op ISW Sweelincklaan terecht voor voortgezet montessorionderwijs (mavo, havo en vwo). Dit is een onderwijsvorm waarbij je zoveel mogelijk in je eigen tempo en op een bij jou passende manier studeert. Naast de leervakken is er veel aandacht voor sociale en emotionele vorming, leren kiezen, reflecteren, sociaal leren, samenhang tussen lesstof onderzoeken en een maatschappelijke rol vervullen. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van het ISW.