Maria Montessori

Wie was Maria Montessori eigenlijk?

Maria Montessori werd op 11 augustus 1870 in Italië geboren. Na het lager onderwijs volgde ze eerst de technische school voordat ze medicijnen ging studeren. In 1896 was ze de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze werkte in een psychiatrische kliniek, had een eigen praktijk en werd directrice van een inrichting voor geestelijk gehandicapte kinderen. Voor die kinderen ontwikkelde zij een geheel nieuwe onderwijsmethode die was gebaseerd op speciaal door haar ontworpen materiaal.

Met die onderwijsmethode doorbrak ze begin twintigste eeuw radicaal de traditie van het jaarklassensysteem in het onderwijs. Zij speelde daarmee in op de wetenschap dat kinderen van dezelfde leeftijd een zeer verschillend leer- en intelligentieniveau hebben. De ontwikkeling van het kind is immers afhankelijk van achtergrond, talent en belangstelling. Kijk maar eens naar een groep zesjarige schoolkinderen. Daar zitten kinderen tussen met een intelligentieniveau van een vijfjarige maar ook kinderen met de ontwikkeling van een achtjarige. Geef je al deze kinderen dezelfde lesstof in hetzelfde tempo, dan zal een aantal kinderen het niet bij kunnen houden terwijl andere kinderen zich gaan vervelen. Montessori's conclusie dat onderwijs gericht moet zijn op het individuele kind, loopt als een rode draad door het montessorionderwijs.