MontessorischoolNaaldwijk

Sinterklaas op bezoek

Na een 'warm' welkom op het schoolplein hebben alle kinderen het sintfeest uitgebreid gevierd in de eigen groep.
In de bovenbouw waren weer prachtige surprises gemaakt. De Sint heeft alle groepen bezocht en wist veel over de kinderen te vertellen. 

Het was een geslaagde en feestelijke dag!