MontessorischoolNaaldwijk

Rekenles in de buitenlucht

De jongsten van de middenbouw hebben vandaag buiten gerekend in het lentezonnetje.

Ze zijn langs de huizen in de buurt gelopen om te leren tellen met sprongen van 2. Ze weten nu dat er even en oneven rijen zijn. We zijn hardop tellend langs de huizen gelopen. 

Op het schoolplein hebben ze daarna zelf met krijt sprongen van 2 en 5 gemaakt in tweetallen.