MontessorischoolNaaldwijk

Projectweken

 

DE TOEKOMST

Waar onderwijs en de toekomst elkaar ontmoeten!

We zijn vandaag gestart met het project gericht op het onderwijs van de toekomst. De volgende project thema's zijn er per bouw gekozen: 

 

 

OB
- Gezondheid

MB
- vervoer
- gebouwen + wonen
- mode + kapsels

BB
- milieu + recycling
- wonen + huizen
- vervoer

Het project zal worden afgesloten met een kijkmoment op:
woensdag 21 maart van 17.00 tot 19.00
Iedereen met interesse is welkom! Verder zijn we de hele dag door een stemlocatie.

Eerste vlog is een feit.

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over dit gezamenlijk WSKO-project “Onderwijs van de toekomst”, leest u hier:

Van 5 tot en met 23 maart starten we met alle 16 WSKO-scholen het project “Onderwijs van de toekomst”. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo, wat veel invloed zal hebben op het toekomstige leven van onze kinderen. In dit project gaan ze zelf nadenken over hun toekomst en hoe deze er naar hun idee uit zal zien. Van 26 maart tot en met 6 april zullen de creatiefste ontwerpen te zien zijn in het Gemeentehuis Westland in Naaldwijk.

De aanleiding

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Robots en computers nemen een deel van ons werk over, we communiceren met elkaar via sociale media, we bedienen onze verwarming thuis op afstand met onze smartphone en we lopen rond in de Middeleeuwen via Virtual Reality. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die plaatsvinden. En het einde is nog lang niet in zicht. De technologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen nemen een enorme vlucht en hebben invloed op het toekomstige leven van onze kinderen.

Zij zullen daarom over nieuwe kennis en vaardigheden moeten beschikken, wat gevolgen heeft voor wat wij kinderen leren op school. Vanuit de overheid is onder de naam Onderwijs 2032, in samenwerking met diverse partijen waaronder ook het bedrijfsleven, gekeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn. Dit zijn onder andere Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap, maar ook vakoverstijgende vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en creativiteit.

Het project

Om de kinderen bewust te maken van deze ontwikkelingen, werken alle 16 WSKO-scholen van 5 tot en met 22 maart aan een project over de toekomst. De kinderen krijgen de opdracht na te denken hoe deze toekomst eruit gaat zien en gaan er daarna mee aan de slag. De scholen zijn vrij in de invulling van het thema en de manier waarop dit wordt uitgewerkt. Het kan gaan over onderwijs, maar ook over sport, eten en drinken, communicatie, wonen, beroepen, vervoer of bijvoorbeeld vakantie.

De enige voorwaarde is dat de 21-eeuwse vaardigheden aan bod komen, zoals:

· Onderzoeken en Ontwerpen

· Samenwerken

· Kritisch denken

· Creatief denken

· Probleemoplossend werken

Expositie in Gemeentehuis Westland in Naaldwijk

Van 26 maart tot en met 6 april mogen wij met alle WSKO-scholen de creatiefste, leukste of interessantste ontwerpen van de scholen exposeren in de openbare ruimte van het Gemeentehuis Westland in Naaldwijk. U hoort daar later meer over.

Dit gebeurt er al op de WSKO-scholen

Er gebeurt ook al veel op dit gebied. Zo is er op de WSKO-scholen veel aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren, belangrijk onderdeel van Onderwijs 2032. Kinderen leren namelijk veel door zélf te doen en te ontdekken. Ook zijn er WSKO-scholen die al vanaf groep 1 Engels aanbieden. Een aantal scholen heeft een speciale leerlijn, waarbij wetenschap en techniek vaste onderdelen zijn van het lesprogramma. Ook het leren programmeren en ander digitale vaardigheden worden steeds vaker aangeboden, waarbij mediawijsheid uiteraard niet wordt vergeten. Maar ook cultuur en goed burgerschap krijgen binnen WSKO al veel aandacht.

In de komende jaren zal elke school het lesaanbod aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van de school, de leerlingen en de ouders. De rol en het vakmanschap van de leerkrachten zijn van essentieel belang. Om dit vakmanschap te onderhouden en verder te ontwikkelen, worden WSKO-medewerkers continu bijgeschoold en begeleid. Bovendien zullen WSKO-scholen veel gebruik gaan maken van elkaars kennis en ervaringen.