MontessorischoolNaaldwijk

Plant in de klas

Onze hal en OB3 zien er na de vakantie stuk groener uit. Er staat nu een grote kast met planten in de klas. Het moet leiden tot een positief effect op de concentratie, leerprestaties en gezondheid van zowel leerlingen als leerkrachten.

We nemen deel aan het project Plant in de klas. De proef loopt tot aan de herfstvakantie. Het doel is om ervaring op te doen met de plaatsing van planten in Westlandse scholen, waardoor de lucht wordt gezuiverd.

De komende maanden wordt gekeken welke oplossingen het beste passen bij welke scholen, wat het effect is op de kinderen in de klassen en hoe de ouders en leerkrachten hier tegenaan kijken. Onderzocht wordt ook hoe een zo breed mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen kan worden gecreëerd en hoe de planten in de klas kunnen worden gefinancierd.

Wij zijn erg blij met dit project en ondersteunen meer groen in de school. 

In het nieuws:

Flora News

Bloemen en planten nieuws

Reportage van de WOS

De plantenwand in OB3 van Planttotaal. 

Juf Jolanda en juf Shirley zullen met de kinderen aandacht besteden aan de werking van de planten. Elke week komt Mart van Planttotaal de wand verzorgen, de kinderen kunnen dan ook vragen aan hem stellen.