MontessorischoolNaaldwijk

Sociaal Kern Team

Het Sociaal Kern Team (SKT) is er voor Westlandse ouders met vragen over opvoeden en opgroeien. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijk samen spelen, driftbuien, negatief gedrag of teruggetrokken gedrag. Maar ook bij meer complexe zorg voor jeugd en volwassenen is er het SKT. Het team biedt ondersteuning en (kortdurende) professionele begeleiding voor mensen die dat nodig hebben. Loopt u, als u vragen hebt, gerust eens binnen bij het spreekuur op school. U bespreekt uw vragen/zorgen en samen met de zorgregisseur stelt u vast óf er vervolgstappen nodig zijn. Maar het kan ook zijn dat één gesprek voldoende is om u verder te helpen. Uiteraard wordt dit gesprek vertrouwelijk behandeld.

Data spreekuren
Aan onze school is als zorgregisseur Lotte Gardien verbonden. Zij werkt bij het Sociaal Kernteam Westland.

Lotte is de volgende maandagochtenden, in de IB-kamer naast de directiekamer, tussen 8.30 en 9.30 uur op school:

ma 23 sept
ma 28 okt
ma 2 dec
ma 13 jan
ma 17 feb
ma 23 mrt
ma 20 apr
ma 25 mei
ma 15 jun
ma 6 jul

Één aanspreekpunt voor ouders
Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, er sprake is van scheiding, verlies, schulden of andere problemen binnen het gezin. De zorgregisseur maakt dan samen met u een plan om alle problemen aan te pakken. U heeft dus één vast aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Waar nodig, wordt ook school hierin betrokken. Zodat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en inzicht kan meewerken aan het welzijn van uw kind.

Vragen over opvoeden en opgroeien
Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien, dan kunt u als ouder ook altijd contact opnemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Westland via telefoonnummer 140174 (tijdens kantooruren). Zij weten precies waar u moet zijn en verwijzen u door naar bijvoorbeeld de sociaal makelaar of het Sociaal KernTeam Westland. U kunt ook vrijblijvend binnenlopen bij het Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn in uw eigen kern. Ook zij kunnen u desgewenst doorverwijzen naar de juiste ondersteuning.