MontessorischoolNaaldwijk

Passend onderwijs

Sinds de Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur, de WSKO, vertegenwoordigd door de heer Jos vd Ende. Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op samenwerkingsverbandwestland.nl.

Het 'passend onderwijs schoolondersteuningsplan' vindt u hier. Ondersteuningsplan Ouderrapport.