MontessorischoolNaaldwijk

Ouderbijdrage

Informatie over de betaling van de ouderbijdrage

Klik hier voor de incassobrief voor de ouderbijdrage.

Klik hier voor informatie over subsidie van de gemeente Westland en aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Waar is de ouderbijdrage uit opgebouwd?

Zoals gebruikelijk op elke school vraagt de oudervereniging uw bijdrage, waarmee diverse activiteiten voor uw kind/kinderen kunnen worden bekostigd. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor de sinterklaasinkopen, de kerstviering, Pasen, carnaval, sport- en speldagen, de verzorging van ouderavonden en het schoolreisje. Voor elk kind uit het gezin is de ouderbijdrage voor bovenstaande activiteiten 40 euro.

Voor het continurooster, wat betekent dat uw kind gedurende het hele schooljaar 4 keer per week tussen de middag op school blijft, betaalt u 80 euro per schooljaar voor elk kind uit het gezin. Van deze 80 euro worden de pedagogisch medewerkers van Kwest en de activiteitenbegeleiders betaald die een programma voor tussen de middag aanbieden.

Dan vragen we, net als vele andere Montessorischolen, 130 euro voor het specifieke Montessorimateriaal. Van de overheid ontvangt het bestuur alleen de wettelijk voorgeschreven vergoedingen voor het geven van basisonderwijs, oftewel de basis. Deze zijn echter structureel ontoereikend voor de bekostiging van alle specifieke en dure Montessorimaterialen. We bieden immers vele extra materialen die op een reguliere school niet gebruikt worden. Wij zijn er van overtuigd dat deze materialen een kwaliteitsimpuls geven aan ons onderwijs. Deze bijdrage zal in het schooljaar 2014-2015 alleen gevraagd worden in de groepen 1, 2 en 3. Heeft u een kind in een hogere groep, dan telt dit gedeelte van de ouderbijdrage nog niet voor u.

Bij elkaar zorgen deze posten ervoor dat de totale ouderbijdrage 250 euro per schooljaar voor elk kind zal gaan worden.