Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang wordt geregeld door stichting Kwest.
Contactpersoon voor onze school is Marion Verbraeken, zij is tevens locatiehoofd van Kwestkids BSO.

Gaat uw kind (binnenkort) naar de basisschool? Tijd om goed na te denken over de opvang van uw kind na schooltijd. Maar ook tijdens een adv- of studiedag van de school en in schoolvakanties biedt Kwest opvang.

In ons schoolgebouw is een lokaal helemaal ingericht om op een goede manier opvang aan kinderen te bieden van 4 tot en met 13 jaar. Het is een knusse groep met een bouwhoek, een tv-hoek, een computerhoek en een tafel voor de groten en de kleintjes. Af en toe wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal, wat voor de kinderen heerlijk is.

Heeft u interesse in buitenschoolse opvang? Via onderstaande link kunt u in contact komen met Kwest.

http://www.stichtingkwest.nl/site/nl/thuis/opvangmogelijkheden/buitenschoolseopvang

FunKids
Adres Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
Telefoon 06 34903362
Twitter @BSO_FunKids
Landelijk Registratienummer 797283079