bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 3, november 2020

In deze Nieuwsflits

  • Even voorstellen: de leerlingenraad 2020-2021
  • Update Corona: Sint
  • 150 jaar montessorionderwijs
  • Montessori voortgezet onderwijs in 's-Gravenzande
  • Groepsdoorbroken werken in de onderbouw
  • Bericht van de wijkagent
  • Agenda

Even voorstellen: de leerlingenraad

Ook dit jaar is de leerlingenraad van onze school weer actief. Dit jaar zitten in de raad:

MB1: Sterre
MB2: Lillie (reserve =Jim)
MB3: Jake
BB1: Khelian en Jan
BB2: Kisha en Justin
BB3: Ferris de B. en Nicole vd V.

Inmiddels is de leerlingenraad 2 keer bij elkaar geweest. We hebben gesproken over wat er goed gaat op school en wat er beter kan.

Eén van de gespreksonderwerpen, is de verkeersveiligheid in de Schubertstraat. We hebben met elkaar geconstateerd dat dat gelukkig al veel beter gaat. Er zijn steeds vaker dagen dat niemand fout geparkeerd staat. Helaas zijn er soms toch nog wat eigenwijze ouders of opa's en oma's. Met de kinderen hebben we een plan bedacht. We verklappen nog niks, maar u hoort daar binnenkort meer over. 

Update over Corona: Sint

sinterklaas-2-16165.jpg

In een tijd waarin de landelijke besmettingen tot wat optimisme stemmen, zien we in en rond school nog steeds gezinnen die in quarantaine gaan vanwege een positieve uitslag op een test. Het blijft belangrijk om met elkaar de voorschriften van het RIVM in en rond de school te respecteren. 

Ook de traditionele decemberfeesten zijn dit jaar door Corona anders georganiseerd. We volgen hier de voorschriften van de Veiligheidsregio Haaglanden en de gezamenlijke afspraken met alle Westlandse schoolbesturen. 

De Sint komt ons op vrijdag 4 december gelukkig wel een bezoek brengen. Helaas kunnen we u daar dit jaar niet uitnodigen om dit met ons mee te vieren.

De kinderen komen vrijdag 4 december gewoon de school binnen, zoals ze elke dag gewend zijn. Binnen vieren we het feest met de kinderen. We vinden het jammer dat u hierbij niet aanwezig kunt zijn, maar we zullen u met foto's via Parro mee laten genieten. 

De kinderen krijgen op 4 december wat lekkers van school. Toch willen we u vragen om uw zoon/dochter een pauzehapje en wat te drinken mee te geven. 

Ook kerst vieren we dit jaar op een andere manier dan u gewend bent. We informeren u hierover na de sintviering. 

Maria Montessori.jpg

150 jaar Maria Montessori

Vind u het leuk om meer te weten over montessorionderwijs en het leven en werk van Maria Montessori? 

Als u een half uurtje tijd heeft, kunt u via onderstaande linken uitzendingen luisteren van de documentaire van NPO over de visie en het leven van Maria Montessori. Deze documentaire bestaat uit 2 delen:

deel 1

deel 2

Montessori Voortgezet Onderwijs in 's-Gravenzande

ISW.jpg

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders hoe het nu loopt bij de montessoristroom van ISW Sweelincklaan.

Ik kan u melden dat we bijzonder trots zijn op de start en de ontwikkelingen daar en dat alle docenten van het voortgezet montessoriteam hun montessoricertificaat 'Basisbekwaam' hebben behaald.

Binnenkort zullen op de website van ISW Montessori filmpjes en verhalen van de 44 kinderen, die daar begonnen zijn, te zien zijn. Ik zal u hierover op de hoogte houden. 

Groepsdoorbroken werken in de onderbouw

Na de herfstvakantie is de onderbouw van Montessorischool Naaldwijk gestart met groepsdoorbroken werken. Tijdens de werktijden kunnen de kinderen vrij kiezen in welk lokaal zij gaan werken/spelen.

De 3 lokalen hebben elk een eigen focus. In het gele lokaal ligt de focus op taal / geletterdheid. In het rode lokaal op gecijferdheid / techniek en in het blauwe lokaal op kunst / cultuur / natuur.

Het doel van deze nieuwe werkwijze is om nog beter aan te kunnen sluiten bij de interesses en behoeften van de kinderen. Door de flexibiliteit die is ontstaan, kunnen we ook meer gebruik maken van de verschillende talenten van de leerkrachten. We kunnen meer diepgang aanbrengen op de verschillende gebieden. Onze eerste ervaringen zijn zeer positief. Ook ouders hebben positief en vol vertrouwen op de veranderingen gereageerd. Tijdens de studiedag van maandag 9 november hebben we de eerste weken geëvalueerd en een aantal kleine aanpassingen gedaan om de werkwijze te optimaliseren. Hiermee gaan we de komende periode aan de slag. 

PhotoCollage_20201119_174650605.jpg

Bericht van de wijkagent

Naaldwijk is gezegend met een mooi park, waar eenieder van zou moeten kunnen genieten. Echter is de politie de laatste tijden verschillende malen ter ore gekomen, dat er wat incidenten in het Dreespark hebben plaatsgevonden. U moet dan denken aan bijvoorbeeld pestgedrag, belagingen en vernielingen.

Ieder kind moet zich in een veilige omgeving kunnen ontplooien. Het kan niet zo zijn, dat een klein groepje dit voor anderen verpest.

De politie en de gemeente willen graag weten wat er speelt, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Bij een heterdaad mag 112 gebeld worden. Als het incident al plaatsgevonden heeft, dan kan dit via 0900-8844 of via www.politie.nl

Agenda

agenda.gif

1 december                       Fotograaf (voor afwezige kinderen)

                                        Informatieochtend nieuwe ouders

4 december                       Sinterklaasviering, 12:15 uur vrij

14 december                     SKT-inloopspreekuur

17 december                      Kerstviering

18 december                     Start vakantie, 12:15 uur vrij

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie

4 januari                           Weer naar school

 
Sportdag 2020
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
montessori-naaldwijk@wsko.eu

 
Copyright © 2018 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden