bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 2, oktober 2019

In deze Nieuwsflits

 • Schoolcoördinator: Wilma Scheele
 • Tussenschoolse opvang (tso): kom je buitenspelen?
 • Training voor tso-ouders
 • Aanschaf nieuwe montessorimaterialen: 2 Taal: Doen!-kasten voor de BB
 • WSKO-studiedag 25 september
 • Start pilot communicatie-app 'Parro'
 • Ontwikkelingen schooljaar 2019-2020
 • Agenda
Foto wilma.jpg

Schoolcoördinator: Wilma Scheele

Met ingang van dit schooljaar is Wilma Scheele, naast leerkracht van BB1, ook 'schoolcoördinator'. Een schoolcoördinator ondersteunt de directie bij de coördinatie en uitvoering van het beleid van de school. Daarmee levert ze een bijdrage aan de vertaling en evaluatie van onze schoolontwikkelingen en bewaakt zij mede de kwaliteit van ons onderwijs. 

Op donderdag is Wilma hiervoor vrijgeroosterd.
Bij langdurige afwezigheid van de directie neemt Wilma de honeurs waar.

460-259_buitenspelen.png

Tussenschoolse opvang (tso): kom je buitenspelen?

Wie wil ons team van tso-ouders komen versterken? Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag begeleiden ouders het buitenspelen in de pauzes van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We zijn op zoek naar extra handen. Wie kan er één of meer middagen komen helpen?

Meer informatie is verkrijgbaar bij Desiree of Anneke, onze tso-coordinatoren van Kwest, via: bsomontessori@hotmail.com of per telefoon: 06-34903362.

U ontvangt per middag een vrijwilligersvergoeding.

Training voor TSO ouders

Communicatie.jpg

In oktober en november zullen de ouders van de TSO in 4 bijeenkomsten training krijgen over communicatie met kinderen vanuit de Montessori-gedachte. 

Onze TSO ouders staan 4 dagen per week klaar om alle kinderen een fijn pauzemoment te laten beleven. In overleg met hen is bedacht om in workshops dieper in te gaan op de communicatie. In de eerste bijeenkomst op 11 oktober is het doel ‘verbinding maken met kinderen waarbij het duidelijk wordt wat de achterliggende behoefte van het kind/gedrag is zonder strijd’.

Cathy (OB1 en kindercoach) en Sandra (MB1 en haar afstudeerpaper geschreven over communicatie binnen het Montessorionderwijs) zullen de training verzorgen. 

taal doen.jpg

Aanschaf nieuwe montessorimaterialen: 2 Taal: Doen!-kasten in de BB

Onze ouderbijdrage is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • Het eerste deel omvat 40 euro en wordt besteed aan schoolreis, sinterklaas en andere festiviteiten.
 • Het tweede deel, 80 euro, wordt besteed aan het inhuren van de pedagogisch medewerkers van Kwest en de vrijwilligersbijdrage voor de tso-ouders. Hiermee bekostigen wij de tussenschoolse opvang voor uw kind(eren).
 • Het derde deel van de ouderbijdrage besteden we aan de aanschaf van nieuwe montessorimaterialen. Dit omdat montessorimaterialen duurder zijn dan reguliere lesmaterialen en de bijdrage vanuit de overheid hiervoor ontoereikend is. 

Dit schooljaar hebben wij van uw bijdrage 2 nieuwe taalkasten aangeschaft voor de bovenbouw. De taalkasten heten Taal: Doen! en omvatten ons spelling- en taalonderwijs. Vorig schooljaar hadden wij al 1 kast die de 3 bovenbouwgroepen met elkaar deelden. Vanaf dit schooljaar hebben alle bovenbouwgroepen een eigen kast en kunnen de kinderen hier volledig gebruik van maken. Ook in de middenbouw werken de groepen inmiddels met de Taal: Doen!-kasten. Deze zijn vorig jaar aangeschaft.

Deze kasten maken het voor de kinderen mogelijk om actief met taalverwerving bezig te zijn. Kinderen kiezen zelf hun doelen en verwerking. 

Bent u nieuwsgierig naar de Taal: Doen!-kasten? Kom dan gerust na schooltijd eens snuffelen. Uw zoon/dochter kan precies aan u uitleggen hoe het werkt!

WSKO studiedag 25 september

wsko logo.jpg

Op woensdag 25 september waren alle kinderen van de WSKO-scholen vrij i.v.m. een studiedag van de gehele stichting.

In de ochtend werden op verschillende scholen van de stichting workshops georganiseerd. Dit waren onder andere workshops over portfolio's, mindmappen met kleuters, leren zichtbaar maken, hoogbegaafdheid en nog veel meer. Op deze manier kunnen de scholen van de stichting van elkaar leren en weten we waar we welke kennis kunnen halen.

In de middag verzamelden alle collega's van WSKO zich bij Barn47. Hier was de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de opbrengst van de ochtend te verzamelen. 

Als verrassing werden we geinspireerd door een illusionist die ons meenam in de kracht van positieve aandacht.

Het was een geslaagde dag! 

Op maandag 4 november staat wederom een studiedag gepland. Dit keer gaan we met ons eigen team aan de slag. In de Nieuwsflits van november meer informatie over deze dag.

parro.png

Start pilot communicatie-app 'Parro'

Als school zijn we continu bezig om ons onderwijs te verbeteren. Daar hoort ook de communicatie met u, als ouder, bij. 

Onze wens is om met u te communiceren via één communicatiekanaal. We denken een hulpmiddel gevonden te hebben wat deze wensen omvat, namelijk Parro. Parro is een communicatie-app voor school en ouders, gekoppeld aan Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. De mogelijkheden van Parro zijn veelomvattend. U kunt o.a.:

 • berichten uitwisselen met de leerkracht
 • foto's zien van de activiteiten in de groep
 • absentie melden
 • aangeven of u kunt meehelpen met activiteiten (o.a. rijden)
 • afspraken maken voor kind/oudergesprekken
 • en meer...

De groepen OB1 en MB 3 gaan als pilot alvast met deze app werken. Vanaf 7 oktober a.s. wordt in deze groepen Parro gebruikt, in plaats van Klasbord. De ouders van deze groepen hebben hierover inmiddels een mail ontvangen. Op basis van de ervaringen van deze ouders kunnen we de communicatie-app inrichten naar onze eigen wensen. 

Wellicht was het u ook opgevallen dat de brief over de ouderbijdrage op zich laat wachten. Ook het innen van de ouderbijdrage willen we digitaliseren door u een betaallink te sturen. Hierover binnenkort meer. Het blijft ook dan nog mogelijk om in termijnen te betalen. 

We houden u op de hoogte!

Ontwikkelingen schooljaar 2019-2020

Aan het eind van vorig schooljaar hebben we met elkaar gevierd dat Montessorischool Naaldwijk een erkende montessorischool is geworden. Dat betekent echter niet dat de ontwikkelingen in onze school nu klaar zijn. Ook dit schooljaar staan er weer een aantal ontwikkelingen op de rol en blijven we ons onderwijs verbeteren. Hieronder een opsomming van onze hoofddoelen voor dit schooljaar:

 • Spelling en Taal worden aangeboden vanuit doelen, waarbij de Taal: Doen!-kasten de basismaterialen zijn. Kinderen kunnen hun eigen ontwikkeling volgen.

 • Bij rekenen werken kinderen nog meer vanuit doelen, waarbij de WMBO-kaarten en de Montessorimaterialen een belangrijke rol spelen. Er is een balans tussen het gebruik van de montessorimaterialen en de digitale middelen.

 • Ons leerlab is ingericht volgens 'zones'; ICT-zone, Expressiezone (theater/tekenen), Techniekzone en Leeszone. Dit zijn prikkelende ruimtes die uitnodigen tot experimenteren en onderzoeken.

 • Op onze school zijn cultuur, dans/drama/muziek, ICT, techniek en beeldende vorming geïntegreerd in ons Kosmisch Onderwijs en werken kinderen vanuit individuele onderzoeksvragen in ons Leerlab. 

Schoolreis was een succes!

Wat een stralende gezichten tijdens het schoolreisje dit jaar! Iedereen die geholpen heeft om het schoolreisje tot een succes te maken: DANK!

PhotoGrid_1570379485344.jpg
agenda.gif

Agenda

Woensdag 9 okt           Informatieochtend belangstellende

                                  ouders

Vrijdag 11 okt             1e bijeenkomst training TSO ouders

Dinsdag 15 okt            Koffieochtend klassenouders

Vrijdag 18 okt             Speelgoedochtend Onderbouw

Zaterdag 19 okt           Start herfstvakantie tm 27 oktober

Maandag 28 okt           Inloopspreekuur SKT

Woensdag 30 okt         Luizencontrole

Vrijdag 1 nov              2e bijeenkomst training TSO ouders

 
Goed gestart
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2018 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden