bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 13-11-2017
Kids krant.jpg

Kids in het hele Westland (krant)

Maar liefst twee volle pagina’s in deze krant zijn gevuld door onze kinderen uit bovenbouw 3. Hun stukken bevatten nieuwsfeiten, belangwekkende informatie en interviews. Twee pagina’s met hoge nieuwswaarde.

Eén opmerking uit de krant citeren we hier: “Ik vind het heel erg leuk op het Montessori-onderwijs omdat ik het leuk vind dat je met groep 6, 7 en 8 in de klas zit. Je leert van anderen. Ik vind het leuk dat je veel geholpen wordt en daarom is Montessori superleuk” (Rehna uit groep 6)

 

Internationaal bezoek op onze school

Internationaal bezoek.jpg

Het was heel inspirerend om begin november internationale Montessori-collega's op onze school te ontvangen.  

De bezoekers zagen in de onderbouw het Prowise bord en de BeeBot, onze programmeerrobot. Deze technologische inzet op een Montessorischool is modern. Over ons onderwijs hebben we verteld over de individuele leerdoelen en de manier waarop we die bereiken.

Toen we aangaven dat we eind van het schooljaar de erkenning hopen te krijgen van de Nederlandse Montessori Vereniging konden ze niet geloven dat we dat nog niet hadden. Ze vonden dat wij in korte tijd al ver zijn gekomen. Ze vonden ons een school die echt Montessori uitstraalt en waar de visie goed zichtbaar is. Wij zijn blij met reactie van ervaren Montessori-collega's.

 

Cruyff.png

Leerlingenraad

De leerlingenraad is bijeen geweest om te spreken over het wel of niet aanbrengen van coatings op het schoolplein. Deze coatings nodigen kinderen uit tot beweging en spel. Tijdens het overblijven kunnen ook andere spelmogelijkheden worden ingezet. De kinderen in de Leerlingenraad praten er met elkaar verder nog over of zij dit idee steunen. De coatings kunnen worden betaald door de Gemeente Westland. We hopen dat de kinderen snel tot een gezamenlijk standpunt komen.

 

 

Overblijfmoeder vertelt

Fatima Rahou, moeder van Roukaya uit middenbouw 3, is al jaren overblijfmoeder op meerdere dagen in de week. Ze zegt: “Ik vind het zo leuk als kinderen spontaan een knuffel komen brengen en dat gebeurt nogal eens. Het zijn meestal kinderen uit de onderbouw. Het is zo vertederend”.

Tijdens het overblijven met de middenbouw is duidelijk te zien dat de kinderen ondanks hun leeftijdsverschillen samen spelen. Ze vormen samen één gemeenschap.

Fatima geeft aan dat ze heeft gezien dat het spelen van de bovenbouwkinderen rustiger verloopt nu de struiken gesnoeid zijn. De kinderen kunnen zichzelf goed vermaken en de tuin is een uitkomst. Er zijn kinderen die de voorkeur geven aan voetballen, maar ook kinderen die rust zoeken. Ook voor die kinderen is er plaats.


Als kinderen spelen is het niet altijd pais-en-vree. Als overblijfmoeder merkt ze dat ze heeft geleerd hier mee om te gaan. Soms overleggen overblijfmoeders met elkaar snel hoe te handelen in bepaalde situaties en helpen ze elkaar. Fatima geniet van het overblijven en dat het tijdstip haar dag breekt neemt ze voor lief. “Het is zo leuk!”

 

'Bewust willen ervaren waarom sommigen deze keuze (blijven) maken'

Deze zin gebruikt juf Ingrid (tevens ouder) als ze vertelt dat ze zich voor één keer bewust niet aan de verkeersveiligheidsafspraken rondom de school heeft gehouden. Ze vertelt: 'Zelf parkeer ik altijd aan de overkant van de school, meestal op de 'kleine' parkeerplaats en anders op de 'grote' parkeerplaats. Toch zie ik nog steeds auto's stoppen bij het zebrapad of zelf op de hoek van de stoep, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ik was benieuwd waarom sommigen toch deze keuze blijven maken. Ik heb het zelf op geen enkel punt als positief of prettig ervaren. 

 

Ik parkeerde mijn auto in de bocht, deels op de stoep. Na het stoppen stond er onmiddellijk een toeterende auto achter me. Een fietser moest met een ruime bocht uitwijken om om mijn auto heen te gaan, waardoor er voor de fietser geen veilige situatie ontstond door tegemoetkomend verkeer. Ik zag dat allemaal om me heen gebeuren en werd er zelf onrustig van. De kinderen zeer snel laten uitstappen, geen tijd voor een gezellig afscheid, geen tijd voor een kus en zelfs zo veel haast en druk dat er één van mijn kinderen zijn tas vergat. Bij het wegrijden van die hoek moet je ook nog eens 3 kanten in de gaten houden waar verkeer vandaan kan komen. Kortom er ontstond in zijn totaliteit een onoverzichtelijke situatie, het gaf bij ons allen een onrustig gevoel en er was sprake van een 'kil' ouder-kind afscheid. Dit wil en doe ik dus NOOIT meer !!!

 

Een goed pleidooi voor een rustig en vooral veilig afscheid tussen ouder en kind. 

Breien.jpg

Breien

In de hal zitten kinderen te breien. Het is duidelijk dat de mevrouw in hun midden, een oma, al heel wat truien in haar leven gebreid heeft en haar kunsten overbrengt aan enthousiaste kinderen.

 

Schaatsen; een heerlijke Nederlandse traditie

De Haagse Schaatsschool organiseert al tientallen jaren kennismakingscursussen schaatsen. Ook voor het schaatsseizoen 2017-2018 zijn er weer schoolsportcursussen schaatsen gepland. Zie verder de bijlage.

  Download

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op maandag 20 november om groepsfoto’s te maken. Wilt u die dag uw kind(eren) eraan herinneren fleurige kleding aan te trekken? Dat komt de foto ten goede.

 

adrianuskerk.jpg

De Kerstviering

De Kerstcommissie is bijeen geweest en geeft er de voorkeur aan om de Kerstviering dit jaar in de kerk te laten plaatsvinden. De kerk kan ons op donderdagavond 21 december ontvangen. Als we de kerkviering dan plaats laten vinden zal de indeling in die week veranderen. U wordt op de hoogte gehouden.

 

Bericht voor Poolse ouders

Nederlandse taal is belangrijk. Het is de taal van ons land en de voertaal op school. De thuistaal is het communicatiemiddel om met de cultuur verbonden te zijn. Zo kunnen kinderen in contact blijven met familieleden in het land van herkomst. Goede kennis van de moedertaal kan emigranten helpen bij het leren van hun nieuwe taal en het is belangrijk voor het bewaren van de eigen identiteit.

Ouders voeden hun kinderen meestal tweetalig op omdat ze uit verschillende taalgebieden en culturele achtergronden afkomstig zijn. Ze willen dat hun kinderen de cultuur van hun voorouders leren kennen zodat ze zich daarmee kunnen identificeren.

Circa om de week op zaterdagmiddag geven in Poeldijk Poolse docenten les. De lessen bevatten: Pools, geloofsles (niet verplicht), aardskunde en geschiedenis. Bovendien leren de kinderen over de Poolse tradities en gewoontes. U leest meer in de bijlage.

  Download

Digisterker.png

Digisterker

Als u handiger wilt worden op de computer dan kunt u bij Digisterker een cursus volgen.

 

Bericht van de Rotaryclubs Westland

De Rotaryclubs van Westland organiseren in Naaldwijk de 1e Rotary Santarun voor het goede doel op zaterdag 16 december. Hiervoor zoeken zij deelnemers die willen rennen of wandelen in een kerstpak over het  drie km lange parcours in het centrum van Naaldwijk. Voor verdere informatie klikt u op de downloadknop.

  Download

Agenda

Maandag 13 november                 Lootjes trekken in de bovenbouw

Woensdag 15 november               Afname NIO groep 6

Zaterdag 18 november                 Intocht van Sinterklaas in Nederland

Maandag 20 november                 Start van week van de mediawijsheid

                                                  Schoolfotograaf groepsfoto’s                         

Vrijdag 24 november                    Groep 1/2 vrij

Maandag 27 november                 Inloopspreekuur Sociaal Kern Team

Vrijdag 1 december                     Werkjes inkijken 14.30 uur

 

Attentie

Houd u rekening met de mogelijkheid dat in het onderwijs gestaakt kan gaan worden op 12 december a.s.?https://www.vosabb.nl/nieuwe-staking-12-december/

 
Montessorischool Naaldwijk
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2015 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden