bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 4, december 2019

In deze Nieuwsflits

 • Kerst- en nieuwjaarsgroet
 • Wie zitten er in de leerlingenraad?
 • Een studiedag? Wat doen de leerkrachten dan?
 • Statiegeldbonnen voor het schoolplein
 • Papier ophalen stopt
 • Activiteiten in de omgeving
 • Agenda
kerststal afbeelding kerstgroet.jpg

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Ook dit jaar heeft onze school weer een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over het schoolbeleid en geeft feedback over het onderwijs dat zij volgen en de plannen die er zijn.

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:

MB1: Khelian 
MB2: Ferris
MB3: Jan
BB1: Jill en Joep
BB2: Sven en Kisha (helaas niet op de foto)
BB3: Pam en Dean

Dit jaar heeft de leerlingenraad twee extra leden. Yfke (BB1)  en Senna (BB1) hebben al wat meer ervaring met de leerlingenraad en ondersteunen de huidige kinderen van de leerlingenraad. Tevens bereiden zij de leerlingenraad samen met Rianne voor. 

leerlingenraad1.jpg

Een studiedag? Wat doen de leerkrachten dan?

Meerdere keren per jaar heeft u kind een dagje vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. Maar wat doen we dan op zo'n dag? En wat staat er op de agenda? We geven u een inkijkje.

Op studiedagen is het hele team aanwezig. Dat zijn waardevolle momenten, zeker met de vele parttime werkende collega's. We gebruiken deze dagen voor diverse doelstellingen, zoals het ontwikkelen van beleid en het nemen van belangrijke beslissingen. Maar ook professionalisering en kennis delen zijn op deze dagen belangrijke doelen. Op deze dagen geven we onze ontwikkeling met elkaar vorm.

Wat heeft er dit jaar zoal op de agenda gestaan?

 • Uitwisseling van de ontwikkelingen in de verschillende bouwen
 • Concretiseren van onze doelen uit het jaarplan
 • Kennisdeling van collega's die een opleiding volgen of gevolgd hebben
 • De nieuwe montessori peutergroep
 • Onze nieuwe communicatie-app Parro
 • De plannen voor het vernieuwde schoolplein
 • De leerlijn ICT en Programmeren
 • Verdere concretisering van het Leerlab en leren d.m.v. onderzoeksvragen
 • Doorontwikkelen van het werken vanuit doelen voor rekenen, taal en spelling.

Er wordt die dagen veel overlegd, uitgewisseld, gebrainstormd en besloten.

Op 27 januari staat de volgende studiedag gepland. We hopen op wederom een boeiende en inspirerende dag. 

fotocollege studiedag.jpg

Statiegeldbonnen voor het schoolplein

In december en januari organiseren we een flessenactie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het verbeteren van ons schoolplein. 

Elke groep maakt een brievenbus voor statiegeldbonnen. De kinderen zamelen thuis, of bijvoorbeeld bij familie, statiegeldbonnen in. In de hal wordt de tussenstand van het opgehaalde bedrag per groep bijgehouden. De groep met het meest verzamelde statiegeld wint een prijs (we zullen echter alle kinderen belonen voor hun inspanning).

Helpt u ook mee om zoveel mogelijk bonnen in te zamelen?

statiegeldbonnendoos.jpg

Papier ophalen stopt

papier westland.jpg

De gemeente stopt noodgedwongen met de subsidiëring van het ophalen van oud papier door vrijwilligers. Er zijn geen bedrijven meer die voldoende chauffeurs kunnen leveren voor de vrachtauto in de avonduren. Dit betekent dat per 1 januari 2020 de gemeente het overdag overneemt.

We willen onze oud-papier-vrijwilligers hartelijk danken voor het werk dat ze hebben gedaan en het geld dat ze daarmee voor de school hebben verdiend. We hebben er heel wat speelobjecten, kleuterfietsjes en (sport)materialen van kunnen aanschaffen.

Activiteiten in de omgeving

TechnoLab weer open! link

Vieringen in Adrianuskerk: link

Kidz survival 25 januari: link

Workshop Kunstgarage 3 januari: link

Smiksmorrel Kindertheater 27 t/m 29 december: link

agenda.gif

Agenda

6 januari              Weer naar school

8 januari              Luizencontrole

13 januari            Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland

27 januari            Studiedag, alle kinderen vrij

6 februari             Informatieochtend belangstellende ouders

7 februari             Ontwikkelingsverslag mee naar huis

                           Opa en Oma middag

17 februari           Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland

17 t/m 20 feb       Ouder/Kindgesprekken

20 februari           Carnaval

21 februari           Studiedag, alle kinderen vrij

 
Feestdagen
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2018 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden