MontessorischoolNaaldwijk

Indeling groepen

Hoe wij onze groepen indelen

Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus zitten bij elkaar in de groep. Deze situatie doet zich ook in (veel) gezinnen voor. Het accentueert het rekening houden met elkaar. Kinderen ervaren dat we niet allemaal hetzelfde zijn, of hetzelfde kunnen. Kinderen leren van elkaar.

Montessori kiest vanuit haar visie om de kinderen te groeperen in onderbouw (groep 0, 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5), bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

Argumenten om deze groeperingen zo te organiseren zijn:

Als kinderen overgaan naar een andere groep, komen ze altijd in een bestaande groep waar ze ouderejaars treffen die reeds bekend zijn met de gang van zaken. De nieuwe leerlingen nemen de gang van zaken makkelijk over van de anderen.
Binnen het reguliere onderwijs kan een leerling 6 jaar lang de knapste leerling zijn of de leerling zijn die het meeste hulp nodig heeft. Bij ons varieert dit door het hebben van heterogene groepen. Elk jaar verandert de leergroep; er stromen leerlingen door en komen nieuwe kinderen bij.
Kinderen helpen elkaar niet zomaar bij het werk. Zij voelen aan dat het prettiger is om het zelf te doen en dat hulp storend kan zijn als iemand bezig is iets op eigen kracht voor elkaar te krijgen.
Het hebben van verschillende leeftijden in een groep stimuleert de sociale gevoelens.
Jongere leerlingen krijgen een toekomstperspectief, ze zien immers wat ze straks ook allemaal kunnen.