Onderbouw 1

In onze klas werken de kinderen met materialen van Montessori. Deze zijn verdeeld over verschillende kasten, zoals de waarnemingskast met o.a. de roze toren, de bruine trap en de rode stokken. De rekenkast met het gouden materiaal, het telbakje en de kralenstaafjes. De taalkast met de letterbak, woordkaarten en schuurpapieren letters. De kosmische kast met o.a. de inlegpuzzels Werelddelen en Nederland, het wereldkleed met dieren en de dierenpuzzels. De geometrische kast met de o.a. geometrische lichamen en constructieve driehoeken. 

De kinderen werken aan hun tafel, op een kleedje of in de verschillende hoeken. Zij hebben zelf de vrijheid om te kiezen waar ze mee werken. Hierbij kunnen de kinderen ervoor kiezen om samen te werken met een ander kind. Het tussendoortje wordt gegeten tijdens de werkles in een klein groepje, zodat de leerlingen verder kunnen werken als zij daar behoefte aan hebben. 


Gedurende het schooljaar volgen we de seizoenen en koppelen we thema’s aan de seizoenen die leven bij de kinderen. Met de aandachtstafel wordt tijdens het thema aandacht gegeven aan boeken, meegebrachte dingen van de kinderen, speciale werkjes en een woordweb die we samen maken. Passend bij het thema worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd. 


Door middel van de rondes begeleidt de leerkracht de leerlingen individueel en op hun eigen niveau. TIjdens de werkles worden individuele lesjes gegeven en er worden groepslesjes gegeven. Kinderen kunnen hierbij aansluiten als zij daar interesse voor hebben. Daarnaast is er één keer per dag een gezamenlijke kringactiviteit waarbij aandacht is voor rekenen, taal of een kosmisch onderwerp. Verder wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en ict-vaardigheden. 


Iedere dag spelen we buiten en twee keer per week hebben we daarnaast gym in de speelzaal. Hierbij worden verschillende lessen gegeven zowel het klimmen en klauteren als een spelles die passen in het thema. Tijdens de kring wordt daarbij aandacht besteed aan het bewegend leren, zodat we goed aansluiten op de bewegingsbehoefte van kleuters. Leren is ontdekken en is vooral leuk!