MontessorischoolNaaldwijk

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en die van uw kind.
Hiervoor volgen wij een privacyprotocol. Deze kunt u hier inzien.

Privacyreglement WSKO

Wij zijn op de hoogte van de onze 'Meldplicht Datalekken'. Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. 

Wat is een datalek?