MontessorischoolNaaldwijk

Over ons

De School

Montessorischool Naaldwijk is een kleine school waar veel ruimte is. Ruimte om te bewegen, om met zijn allen samen te zijn, om je te ontwikkelen, om jezelf te zijn. Ruimte met grenzen, die structuur bieden. Grenzen, zodat je weet waar je aan toe bent en wat er van je verwacht wordt. Ruimte en grenzen, die samen zorgen voor duidelijkheid en veiligheid.

Bekijk hier onze film:

Wij zijn een katholieke basisschool, die open staat voor kinderen van alle gezindten en alle culturen. Wij gaan uit van respect. De school is een afspiegeling van de maatschappij, waar de kinderen zich later zelfstandig in moeten kunnen redden. Door te leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, krijgen de kinderen een positieve houding naar andere mensen. Dit is een belangrijke basis voor later. 

Het zeer ruime gebouw staat op een mooie plek in Naaldwijk, omgeven door de Verdilaan, Bachlaan en Schubertstraat. Het adres is Schubertstraat, maar de hoofdingang is aan de kant van de Bachlaan.

De gehele school bevindt zich op de begane grond, wat bevorderlijk is voor de sociale contacten binnen de school. De vorm van het gebouw is zodanig dat iedereen gemakkelijk naar de centrale aula, het computercentrum, de overblijfruimte of het speellokaal kan gaan. Hierdoor kunnen groepjes kinderen zelfstandig buiten het eigen groepslokaal aan opdrachten werken.

Rond de school liggen veilige, grote schoolpleinen. Aan de voorkant van het gebouw hebben we een plein voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Ook is daar een fietsenstalling voor deze kinderen.

Via de Schubertstraat komt u op het achterplein en bij de ingangen voor de groepen 1/2 en 3 t/m 5. In de twee fietsenstallingen kunnen de kinderen van deze groepen hun fiets neerzetten.

Wij hebben als team, MR en bestuur een duidelijke keuze voor ons onderwijs gemaakt. Vanaf schooljaar 2013-2014 werken we in de onderbouw (groepen 1 en 2) volgens de uitgangspunten van Maria Montessori en vanaf schooljaar 2014-2015 in de midden (groepen 3 t/m 5) en bovenbouw (groepen 6 t/m 8).

Ons logo

In ons logo ziet u twee gekleurde kinderen aan elkaar vast en een blauw gekleurd kind los. De verschillende kleuren staan voor de veelzijdigheid en het uniek zijn van elk kind, later is die kleur blauw omdat het kind helemaal gevormd is door zijn omgeving en eigen ik. De twee kinderen aan elkaar staat voor de samenwerking tussen kinderen op school vanuit het principe van Montessori met verschillende leeftijden in één groep. Later is (het blauw gekleurde kind) het kind ontwikkelt tot een zelfstandig kind die vol zelfvertrouwen en normen en waarden klaar is om naar het voortgezet onderwijs te gaan.