MontessorischoolNaaldwijk

Bezoek aan stembureau

Na op school gelezen te hebben over de verkiezingen, was het natuurlijk een mooi leermoment om te gaan kijken bij een stembureau. De oudste kinderen van de middenbouw zijn woensdag met hun juf naar het gemeentehuis geweest. Daar kregen de kinderen in kleine groepjes uitleg over de gang van zaken bij het stemmen. En natuurlijk heeft de juf ook meteen haar stem uitgebracht!