bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 15-05-2017
IMG_4097.JPG

Schoolplein

In de meivakantie heeft de vader van Sven, Marty Olsthoorn, met zijn medewerkers een nieuw klimtoestel op het schoolplein geplaatst. De kinderen kunnen hun hart ophalen. Het is een leuk klimtoestel voor alle leeftijden.

Binnenkort wordt op het andere plein een pannakooi geplaatst. Een pannakooi is een afrastering zodanig gemaakt dat de kinderen naar hartelust met een bal kunnen spelen. In de pannakooi worden twee doeltjes geplaatst.

Ook zijn er door Marty in het plantsoen leibomen geplaatst. Deze bomen zijn op een bijzondere manier gesnoeid. Vanaf de onderbouw worden de kinderen in aanraking gebracht met geometrische figuren; kegel, kubus, cilinder, bol enz. De vier nieuw geplaatste bomen hebben elk een andere geometrische figuur. Deze prachtige Montessori-bomen flankeren nu de school!

Alle werkzaamheden leiden tot een hele verbetering! Marty, bedankt!

Inloopochtend

De inloopochtend was weer een succes. Ouders schoven bij hun kind aan tafel om werkjes te bekijken. Wij hopen dat alle ouders met veel plezier terugkijken op dit moment met hun kind.

PhotoGrid_1494702766406.jpg
bedankt.jpg

Vertrek van onze gastvrouw

Op maandag en dinsdag hielp gastvrouw Nel Mesman ons op school. Zij heeft haar werk altijd met veel plezier gedaan. Ze heeft een andere baan gevonden als administratief medewerkster op een zorgkantoor. Ze is daar na de meivakantie begonnen. Wij wensen haar veel succes toe en bedanken haar voor haar inzet voor onze school!

Plaatsen van foto's van kinderen

Aan de ouders werd jaarlijks gevraagd of ze toestemming wilden geven voor het plaatsen van foto's waarop hun kind stond in deze Nieuwsflits, op de website of op Facebook. Dit heeft ertoe geleid dat elke foto uitgebreid gecheckt wordt op deze toestemmingen. De leerkrachten besteden hier erg veel tijd aan. Om het proces te vergemakkelijken overwegen we het komende schooljaar dit anders te doen. Met de leden van de medezeggenschapsraad zullen we hier overleg over voeren. 

CITO-afname

Cito.png

In de week van maandag 15 mei tot en met vrijdag 2 juni zullen de kinderen vanaf leerjaar 2 worden getoetst met de CITO. Dit is ons meetinstrument om kinderen te volgen op individueel niveau (vergeleken met het landelijk gemiddelde en met hetgeen ze eerder hebben laten zien) en om ons onderwijsaanbod tegen het licht te houden. Wat hebben we onze kinderen geleerd in de afgelopen maanden en wat behoort er zeker nog (extra) aan bod te komen?

De resultaten van de toetsen kunt u (na vrijdag 16 juni) in Parnassys ouderportaal bekijken.

Tijdens de CITO weken zullen er geen activiteiten op de gang plaatsvinden en hoeven de flitsouders dus even niet te flitsen. Dit in verband met de rust in de school.

Spreekuur Lotte Gardien van Sociaal Kernteam Westland

Maandag 29 mei zal Lotte Gardien van 8.30 tot 9.30 uur in het gesprekskamertje zitten voor het inloopspreekuur vanuit het Sociaal Kernteam Westland. Als u vragen heeft omtrent de opvoeding van uw kind of op het gebied van sociaal emotioneel kunt u bij haar binnenlopen. Ook bij scheidingen, rouw, schulden of andere problemen kunt u haar om advies vragen. Het laatste inloopspreekuur is op maandag 26 juni a.s.

 

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse in Naaldwijk is dit jaar van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni 2017. Er is Keuze uit 2,5 / 5 en 10 km. De 2,5 en 5 km is voor rolstoelrijders geschikt.

Lees meer: Download

De organisatie van de avondvierdaagse

De organisatie van de avondvierdaagse zoekt vrijwilligers. In de bijlage kunt u de oproep lezen. Download

mickey-mouse-disney-2235.jpg

Sportdag

De sportdag zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni. Wij hopen op een hele gezellige en sportieve sportdag.

Oproep van Europa Kinderhulp

Vorig jaar zomer heeft Europa Kinderhulp 1152 kinderen uit binnen- en buitenland kunnen helpen. Zij groeien op in kansarme omstandigheden en kunnen de sores van thuis in de zomer even achter zich laten.

De komende twee maanden zoekt Europa Kinderhulp in Zuid-Holland nog z’n 84 plekken voor kinderen. Lees meer: Download

 
Rekenles buiten
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2015 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden