bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 04-09-2017

Informatieavonden

Maandag 4 september en dinsdag 5 september vinden de informatieavonden voor de ouders plaats. De eerste avond was het een drukte van belang. Fijn om zo veel ouders in de klas van hun kind te zien zitten die zich laten informeren over de gang van zaken in de groep en de school. Dank aan de oudervereniging voor de hartelijke ontvangst met koffie en thee.

 

oudervereniging.jpg

Oudervereniging

De Oudervereniging van de Montessorischool Naaldwijk heeft haar jaarvergadering gepland op woensdag 20 september. Ouders zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op school en start om 20.00 uur. De agenda van de jaarvergadering kunt u hier downloaden.

  Download

Schoolplein

Op het onverharde deel van het schoolplein werd tot vorig jaar door de kinderen weinig gespeeld. De struiken waren te groot en overwoekerden de speeltoestellen die er stonden. In de zomervakantie hebben twee ouders deze struiken aangepakt en stevig gesnoeid. Met succes. De kinderen spelen er met veel plezier met elkaar en de speeltoestellen. Het is er een drukte van belang. Zo is de ruimte om te spelen en de variatie in spel voor de kinderen vergroot. Fijn om te ervaren dat de kinderen er zoveel plezier hebben.

Wij verzoeken u om geen honden mee te nemen naar school en ook niet op het schoolplein of op het onharde  deel van het schoolplein te laten komen.

 

spelen onverhard speelplein.jpg

De Landelijke ‘week tegen pesten’ van 18 tot 22 september

Pesten is een probleem dat altijd aangepakt moet worden door ouders en school. Gepest worden is allereerst belastend voor een kind. In een schoolsituatie  verpest het verder de sfeer in de klas, zorgt voor slechtere leerprestaties van kinderen en brengt de sociale veiligheid op school in gevaar. Om al die redenen besteden we er veel aandacht aan om het te voorkomen!

 

Onze school is wettelijk verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat en maatregelen te nemen om pesten tegen te gaan. Iedere school (po en vo) moet een aanspreekpunt pesten hebben en iemand die anti-pestbeleid coördineert. Op onze school zijn dat Wilma Scheele en Femke de Groot.

 

Pesten is soms wel lastig te signaleren. Het oog van de leerkracht is belangrijk, maar dit oog kan ook niet alles zien. Wellicht denkt u dat pesten voorkomt in de midden- en bovenbouw, maar ook zeker in de onderbouw kan er al gepest worden.  Ook online kan er gepest worden. We willen u vragen altijd signalen aan ons te vertellen. We zijn er namelijk SAMEN voor het kind en kunnen dat gezamenlijk optrekken.

 

met alle respect.jpg

Elkaar ontmoeten op Schoolbrengdag

De schoolbrengdag wordt altijd op de derde donderdag in september gehouden. Met de slogan ‘Kom lopend of fietsend naar school’ willen we op donderdag 21 september de Schoolbrengdag onder de aandacht brengen. Deze Schoolbrengdag valt in de week van het ONTMOETEN. In het Westland vindt van 21 september tot en met 1 oktober 2017 WestlandOntmoet plaats. Tijdens deze week worden op veel plaatsen voor nog veel meer inwoners in Westland ontmoetingen georganiseerd.

 

In lijn van WestlandOntmoet willen u vragen om uw kind te laten brengen (lopend of fietsend) door een tante, buurvrouw of neef, die nooit of zelden onze school binnenkomt. De kinderen kunnen deze bekende dan de school laten zijn en op deze manier kunnen zij onze school ontmoeten en wij hen. De inloop is van 8.30 uur tot 9.00uur! We hopen op mooie ontmoetingen.

 

Westland Ontmoet.png

Aanmelden van de jongste kinderen in uw gezin op school

Peuter.jpg

Inschrijfformulier

We krijgen steeds meer aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar van nieuwe ouders. Wilt u eraan denken om uw jongste kind aan te melden als u dat nog niet gedaan heeft? We kunnen dan een plekje reserveren voor uw kind.  In de directiekamer kunt u terecht voor een formulier of u kunt het downladen via onze website of via deze link:  Inschrijfformulier

 

 

Agenda

Dinsdag 5 september                  Informatieavond onder en middenbouw

                                                 19.00 - 19.45 uur Onderbouw
                                                 19.45 - 20.15 uur Koffie/thee

                                                 19.50 - 20.15 uur groep 3 ouders
                                                 20.15 - 21.00 uur Middenbouw

Maandag 11 september               Schoolreis voor alle groepen

Vrijdag 15 september                 Groep 1/2 vrij

 

Maandag 18 september              Start week tegen het pesten

Woensdag 20 september            Jaarvergadering Oudervereniging

Donderdag 21 september           Schoolbrengdag

                                               Start WestlandOntmoet

Vrijdag 22 september                Presentatie van de groepen

 

 
Eerste week
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2015 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden