bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 23-10-2017
Tellen leren.jpg

Teldatum

Op de teldatum 1 oktober 2017 hebben we maar liefst 217 leerlingen bij ons op school geteld. Vijf jaar geleden telden we 179 leerlingen. We maken dus een mooie groei door.
In februari hopen we onze 225e leerling feestelijk te ontvangen. We hebben nog wel plaats voor kinderen die in dit schooljaar 2017 – 2018 vier jaar worden. Zegt het voort.

 

Grie.jpg

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek startte griezelig dit jaar. Het thema ‘Griezelen’ stond centraal. De openingsochtend is er heksensoep gemaakt, zijn er spinnenwebben en geraamtes geknutsel, werd er voorgelezen en ontstonden er griezelige verhalen.
Het was een geweldige start van een mooie week waar het kinderboek centraal heeft gestaan.

 

jake.png

Juf Berna bevallen

Juf Berna is op 5 oktober j.l. bevallen van een zoontje. Hij heeft de naam Jake ontvangen. Wij wensen Juf Berna, Jake en de vader een fijne kraamtijd.

 

Opa en omamiddag

De school was bomvol met opa’s en oma’s. Ook tantes, ooms en oppasoma’s waren van de partij. De opa’s en oma’s hebben voorgelezen met de kinderen, geknutseld en gekookt.
Er was een overgrootmoeder uit het jaartal 1934 en de oudste opa bleek geboren in 1933. Het was echt een gezellige middag van oud en jong samen!!

 

Voorleeswedstrijd.png

Voorleeswedstrijd

De kinderboekenweek werd afgesloten met een voorleeswedstrijd in onze hal. De kinderen hadden goed geoefend. Drie kinderen hebben een mooie oorkonde gekregen voor hun prestatie.
Dean en Broes  uit MB2 deden het goed en Hiba uit BB3 gaat zelfs door naar de volgende ronde van de nationale voorleeswedstrijd. We wensen haar veel succes!!

 

Kids in het Westland

Bovenbouw 3 heeft gastlessen gekregen van een echte kinderjournalist, Carla Kok van Kids in Het Hele Westland. Deze regionale krant heeft een kindereditie met een speciale klassenpagina. 
Carla vertelde de kinderen wat een journalist doet en hoe je aan nieuws komt en dat verhalen schrijven ook een goede spelling vraagt. Deze week komt onze bijdrage aan de Kids in Het Hele Westland uit. We zijn benieuwd.

 

Taal doen.jpg

Vernieuwing taalonderwijs middenbouw

In de middenbouw staat een nieuwe taalkast met de naam ‘Taal doen!’ Deze taalkast nodigt kinderen uit om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. Deze taallijn doet een groot beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, het creatief en analytisch denken. Dit past goed bij onze werkwijze.

​De middenbouwleerkrachten hebben de kast met elkaar voor gebruik klaargemaakt zodat de kinderen er zelfstandig mee kunnen werken. Nu is het aan de kinderen om er echt mee te gaan werken. Komt u ook een keertje kijken?

 

overblijven.jpg

Overblijven

We krijgen gelukkig steeds meer overblijfkrachten. Dat is fijn. Binnenkort zal Stichting Kwest ook een wervingsactiviteit (middels een flyer) doen voor nog meer overblijfouders. We zoeken namelijk nog verder zodat we op termijn ook weer binnenactiviteiten kunnen gaan aanbieden voor de kinderen. Dat zou een mooie aanvulling voor ze zijn.

 

Hygiëne

Begin oktober kwam het NOS Jeugdjournaal met het bericht dat veel school-wc’s te vies zijn. Uit hun onderzoek bleek dat zes op de tien kinderen liever niet op school naar de wc gaan. De uitkomst van het onderzoek past in het beeld dat er al langer bestaat over de staat waarin toiletten op school verkeren.

"Jongens plassen over de pot en ik weet niet hoe het gebeurt, maar het gebeurt", zegt een basisschoolleerling in Nijmegen. "Soms moet je gewoon zo nodig dat je denkt 'wat moet ik nu doen'? En dan kan ik me niet meer goed concentreren", zegt een ander.

Ons schoonmaakbedrijf besteedt dagelijks extra aandacht aan de toiletgroepen. Door een goede samenwerking tussen schoonmaakbedrijf en school is de schoonmaak sterk verbeterd. De  kleutertoiletten worden ook halverwege de schooldag schoongemaakt door één van onze overblijfouders. Wij hopen dat onze kinderen geen belemmeringen hebben om naar de toiletten bij ons op school te gaan.

 

gevel.png

Huisvesting

De afgelopen maanden heeft het team zich bezig gehouden met het vertalen van onze Montessori-visie naar ons gebouw. We zouden het gebouw graag verbeteren en moderner maken. Er heeft een presentatie van onze ideeën aan het bestuur van stichting WSKO plaatsgevonden. Het bestuur van WSKO was enthousiast. Een architect krijgt de opdracht om ons plan voor uitbreiding en de inrichting van de hal met moodboards om te zetten in een aantal scenario’s. We houden u op de hoogte.

 

Gezocht

We hebben een grote stoel waar één keer per jaar de goedheiligman plaats op neemt als hij bij ons op school ontvangen wordt. Deze stoel zouden wij graag mooier maken en multifunctioneel maken, zodat deze stoel de rol van riante leesstoel voor de kinderen kan krijgen. Wij zoeken hiervoor een ouder die het leuk vindt om van de stoel een nieuw ontwerp te maken (vorm en bekleding) en een ouder, mag die van timmeren houdt. Graag melden bij de onderbouwleerkrachten of info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 

professionalisering.jpg

Professionalisering

De leerkrachten van de school hebben jaarlijks de gelegenheid om cursussen te volgen om zich verder in het vak te bekwamen of te specialiseren. Zo volgen Ludo (MB 1) en Marlies (BB3) gestart met Montessori-opleiding. Collega’s volgen veel workshops. Er is ook veel aandacht voor ICT. De expertise van collega’s wordt ingezet in de stuurgroep taal en stuurgroep rekenen. Jaarlijks volgen de BHV-ers herhalingscursus en zijn we tijdens studiemomenten de moderne onderwijsontwikkelingen en doen we nieuwe kennis op.

 

Naar binnen komen aan het begin van de dag

In ons onderwijs staat zelfstandig worden centraal. De kinderen krijgen in de loop der jaren steeds meer verantwoordelijkheid en groeien hierin. Ze hangen bij binnenkomst zelf hun jas en tas op. Ze komen in de ochtend de klas in en geven de leerkracht een hand. Ze gaan naar een tafel en kunnen vast een werkje gaan maken of een leesboek pakken. Dit is een natuurlijke overgang van buiten naar binnen die vanuit rust gebeurt. De leerkrachten geven bij binnenkomst een hand om ook persoonlijke aandacht aan de kinderen te kunnen geven. Graag willen wij dat dit proces zo rustig mogelijk verloopt. Het garandeert een rustige start van de dag. Daarom vragen wij uw medewerking. Wilt u als de deur om 8.20 uur opengaat uw kind (vanaf de middenbouw) zelfstandig naar binnen laten gaan?   

U bent na schooltijd altijd van harte welkom om in de klas te kijken, het werk van uw kind in te zien of een gesprek te voeren met de leerkracht.

 

Agenda

Maandag 23 oktober                  Weer naar school

Dinsdag 24 oktober                   Afname CITO OB computer

30 oktober – 3 november           Ouderkindgesprekken

Maandag 30 oktober                  Inloopspreekuur Sociaal Kern Team

                                               Vooradviesgesprek  groep 8

                                               Broertjes en zusjesavond

Woensdag 1 november              Dode hoekles groep 7

Vrijdag 3 november                  Groep 1/2 vrij

                                              Gasten uit het buitenland                                                            Montessori Europe Congres

Maandag 6 november               Medezeggenschapsraadvergadering

Vrijdag 10 november                Informatieochtend belangstellende ouders

                                              Geen gym van de vakdocent

 

 
Eerste week
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2015 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden